אור א. סאלם עבודות בנייה

עבודות אלמניום. עבודות קבלנות.
כתובת
צור בחר 56, ירושלים