גוזמי גידור

גוזם גדר חי נטען 18V

מק"ט 103000-002 | 103000-004 | 103000-005 | 103000-006