משורי שרשרת

משור שרשרת "18 2300W

מק"ט 102401-006

משור שרשרת בנזין "16 38.2cc 1400W

מק"ט 102401-005

משור שרשרת בנזין "18 W1600

מק"ט 102401-002

משור שרשרת חשמלי "16 2300W

מק"ט 103001-001